Vad behövs för att skapa ditt drömbadrum?

Idéer, tid och ekonomi förstås, men i praktiken så mycket mer för att det ska bli lyckat, helt färdigt och hålla i längden.

Först och främst behöver du en behörig plattsättare du verkligen kan lita på.
En som lyssnar på dig, delar med sig av sina yrkeserfarenheter, är generös med idéer, energi, kontakter och kunskap.
Inte minst om hur en rivning och ett nybygge blir rätt gjort enligt alla regler om fukt och försäkringar.
Och som även ser till att materialleverantörer och övriga kompetenser som krävs för el, vvs (värme, vatten och sanitet) och snickerier
kommer in i rätt tid och gör det de ska.

Dessutom gör Malma plattsättning alltid det med god service och ett gott humör. Det tycker vi också att du behöver.

Kontakta oss!